top of page

MENU

Arka Plan_edited.jpg

Metrikler ve Hedefler

Refleks Yapı İnşaat Şirketi, sadece inşaat sektöründeki başarılarıyla değil, aynı zamanda topluma duyduğu sorumlulukla da öne çıkmaktadır. Şirket, sürdürülebilirlik ve toplumsal fayda ilkelerini benimseyerek faaliyetlerini yönlendirmekte ve çevresel etkileri en aza indirmeyi amaçlamaktadır. Eğitim, sağlık ve çevre gibi alanlarda sosyal projelere yatırım yaparak toplumun gelişimine katkı sağlamayı hedeflemektedir. Aynı zamanda iş etiği ve şeffaflık ilkelerine bağlı olarak çalışanlarının ve tedarikçilerinin haklarını koruma, güvenli çalışma koşulları sağlama ve yerel ekonomiyi destekleme gibi sorumlulukları da öncelikli olarak ele almaktadır. Refleks Yapı, inşaat faaliyetlerini sürdürürken sosyal sorumluluklarını da gözetmeyi ve toplumun refahına katkıda bulunmayı misyonunun bir parçası olarak benimsemiştir.

Arka Plan_edited.jpg

Refleks Yapı İnşaat Şirketi olarak, çevreye duyarlılık ve toplumsal sorumluluk ilkelerini temel alarak faaliyet gösteriyoruz. Sürdürülebilirlik, iş yapış şeklimizin merkezinde yer alıyor. Projelerimizde enerji verimliliğini maksimize ederek kaynakları etkin kullanmayı ve çevresel etkileri minimize etmeyi hedefliyoruz. Yeşil binaların tasarımı ve inşası konusundaki liderliğimizle beraber, geri dönüştürülebilir malzemeleri tercih ederek atık üretimini azaltıyoruz. Ayrıca, çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin sürdürülebilirlik ilkelerine uygun davranmasını teşvik ediyor, yerel topluluklarla işbirliği yaparak sosyal katkılarımızı arttırıyoruz. Refleks Yapı olarak, gelecek nesiller için yaşanabilir bir çevre bırakma taahhüdümüzü sürdürüyoruz.

Sürdürülebilirlik

01

Refleks Yapı Villa Projeleri
Arka Plan_edited.jpg

Refleks Yapı, iklim değişikliği politikalarını benimseyerek, inşaat sektöründe sürdürülebilirliği ve çevresel etkileri gözetir. Şirket, projelerini tasarlarken enerji verimliliği, yenilenebilir kaynakların kullanımı ve karbon ayak izinin azaltılması gibi faktörlere öncelik verir. Ayrıca, yeşil binaların geliştirilmesi, atık yönetimi ve çevre dostu malzemelerin tercih edilmesi gibi uygulamalarla, çevreye duyarlılık ve uzun vadeli sürdürülebilirlik hedeflerini destekler.

İklim Değişikliği

02

Refleks Yapı Villa Projeleri
Arka Plan_edited.jpg

Refleks Yapı, inşaat sektöründeki faaliyetlerini sürdürürken karbon emisyonunu azaltma hedefini benimsemiş bir yaklaşım sergilemektedir. Şirket, yeşil ve sürdürülebilir yapı malzemelerinin kullanımını teşvik ederek, enerji verimliliğini artırarak ve atık yönetimini iyileştirerek çevresel etkisini en aza indirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, projelerinde tasarım aşamasından başlayarak inşaat ve işletme süreçlerine kadar olan her aşamada yenilikçi çözümlerle sera gazı emisyonlarını azaltmayı ve çevre dostu uygulamaları benimsemeyi taahhüt etmektedir.

Karbon Emisyonları

03

Refleks Yapı Villa Projeleri
Arka Plan_edited.jpg

Refleks Yapı, sürdürülebilir inşaat atık yönetimi politikasıyla çevresel sorumluluğunu göstermektedir. İnşaat süreçlerinde atıkların azaltılması, geri dönüşümün teşvik edilmesi ve doğru bertaraf yöntemlerinin kullanılması konularında kararlıdır. Atık oluşumunu en aza indirgemek için malzeme seçiminden başlayarak tüm aşamalarda bilinçli bir yaklaşım benimsemekte, yenilikçi geri dönüşüm yöntemleriyle kaynakları verimli bir şekilde kullanarak çevresel etkiyi minimize etmeyi amaçlamaktadır.

Atık Yönetimi

04

Refleks Yapı Villa Projeleri
Arka Plan_edited.jpg

Refleks Yapı, inşaat faaliyetlerinde sürdürülebilirlik ve toplumsal etkiyi ön planda tutan bir politika benimsemiştir. Şirket, projelerini planlarken çevresel etkileri minimize etmeyi ve yerel toplulukların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmayı amaçlar. Sosyal sorumluluk anlayışıyla, iş sağlığı ve güvenliği standartlarına özen gösterir ve çalışanların refahını destekler. Ayrıca, eğitim, istihdam ve yerel ekonomiye katkı gibi alanlarda faaliyet göstererek toplumun gelişimine olumlu katkılarda bulunmayı hedefler.

Toplumsal Etki

05

Refleks Yapı Villa Projeleri
Arka Plan_edited.jpg

Sorumluluklarımız

Refleks Yapı İnşaat Şirketi, sadece inşaat sektöründeki başarılarıyla değil, aynı zamanda topluma duyduğu sorumlulukla da öne çıkmaktadır. Şirket, sürdürülebilirlik ve toplumsal fayda ilkelerini benimseyerek faaliyetlerini yönlendirmekte ve çevresel etkileri en aza indirmeyi amaçlamaktadır.

Toplumu her zaman ön planda tutacağımıza söz veriyoruz. Bu da çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik konularında lider olmak anlamına geliyor.

Refleks Yapı Villa Projeleri
bottom of page